Нетаджии и Комппютърджии

Малко хумор с UNIX команди:
# who | grep -i blonde | talk
# cd ~
# wine
# talk; touch; unzip; strip; gasp
# finger; gasp; mount
# fsck; more; yes; more; yes
# gasp; umount
# make clean
# sleep

преглеждания: 423