Политически

Правителството е получило похвала от европейските страни

за новосформираната служба.По късно е било установено,

че западноевропейцитен са получили компютърен превод:

(Ще се борят с организираната от партиите престъпност),

е било преведено като:

(Партиите ще се борят с организираната престъпност)

преглеждания: 95