За луди

Мъж се мислел за куче, затова отишъл на психиатър.

- Ужасно е - оплакал се той. - Обикалям на четири крака, лая посред нощ и вече не мога да мина покрай уличен стълб.

- Добре - отвърнал психиатърът. - Седнете на кушетката. Мъжът възразил:

- Не ме пускат да сядам на кушетката.

преглеждания: 504