Разни

Влиза американец в английска кръчма и си поръчва Будвайзер.

- Американец сте, нали? - предполага барманът.

- Да, по какво познахте? По акцента или по това, че поръчах Будвайзер?

Барманът отговаря:

- По това, че сте най-дебелият човек, който съм виждал някога.

преглеждания: 94