Габровски шеги

Едно габровче загубило един лев. Започнало да плаче. Срещнал го един турист и запитал:

- Защо плачеш, детенце?

- Загубих един лев.

Човекът съжалил детето и му дал един лев. Габровчето пак заплакало.

- Какво има сега? - запитал учуден гостът на града.

- Ако не бях загубил единия лев сега щях да имам два.

преглеждания: 472