За луди

Един луд се катери на най-високото дърво в двора на лудницата. Другите му викат отдолу:

- Къде отиваш бе, ще се пребиеш! Какво правиш там?

- Ще ям круши.

- Какви круши, това е бор!

- Няма нищо, аз си ги нося.

преглеждания: 520