По света и у нас...

Една икиндия Пена срещнала старата си дружка Мара, спряла я, па й рекла:
- Що си така угрижена, сестрице? Що й е на измъчената ти душица?
- Остави се, Пено, само лошотии ми доаждат до глава. Па при таа сексуална демокрация, що ни налегна сега, мой Ване се оказа сто процента инвалид - изплакала тя.
- Че как така, ма? Па скоро го видох и сума жилав ми се чини - учудила се Пена.
- Жилав ли рече? - разсмяла се Мара. - Де да беше така, сестро, а оно жилата му от бая време не стая!
- Това ли било, Маро? Така кажи, де! - разсмяла се и Пена. - По тоя показател мой Вуте бие рекорда - триста процента инвалид!
- Как така триста процента, ма? - на свой ред се учудила Мара.
- Па много просто! Не стига дека жилата му не стая, ами преди месец се утрепа с моторо, потроши си пръстите и си преапа язико. Сама сметай!

преглеждания: 57