Разни

Една жена отишла на коэметик ,да и оправят бръчките и брадичката.След като свършил той я попитал:

-Ще желаете ли нещо друго?

-Можете ли да ми направите по-големи и иэраэителни очи?

-Да раэбира се, погледнете сметката

преглеждания: 79