Разни

Иванчо помолил Марийка:

-Марийке,я ми откъсни една ябълка!

Марийка се покатерила на дървото,откъснала ябълка и я дала на Иванчо.На другия ден Иванчо пак помолил Марийка да му откъсне ябълка.Както се катерила Марийка майка и я видяла и и казала:

-Марийке, слез от там Иванчо ще ти види гащичките.

А Марийка отговорила:

-Не се безпокой,мамо вече ги свалих.

преглеждания: 82