Студенти и студентки

Професор към студентите:

- Ако измежду вас има един глупак, нека да се изправи!

След кратка пауза в края на залата прав станал един висок студент.

- Е, добре, вие се считате за идиот? - попитал професорът.

- Не, просто ми жал, че стоите сам...

преглеждания: 436