Разни

Двойка е в съда. Ще се развеждат. Жената говори първа:

- Представете си, ваша чест, той стигна до там, че изнесе всички тенджери от къщи, продаде ги за цветни метали, а парите изпи.

- А тя забеляза, че нямаме тенджери едва на третата седмица...

преглеждания: 81