Пиянски

Срещат се двама пияни. Единият пита:

- Еееййй, ззннаййшшш ллии ккколккуу ее ччъссъъ?

- Ъъ - хъъъ.

- Бблъггуудърряя.

преглеждания: 422