Разни

За съдебното заседание писмено е призован свидетел.Призовката се връща в съда със забележка:"Свеидетелят е умрял."Без да обръща внимание на това,секретарят изпраща втора призовка.Тя пристига обратно със следния текст:"Свидетелят все още е мъртъв."

преглеждания: 61