Семейни

В черквата влиза младеж.

- Отче, искам да се оженя!

- Много добре, млади човече, много добре... На колко сте години?

- На двайсет и две!

- Прекрасна възраст за женитба! А на колко е вашата избраница?

- На петнайсет.

- Петнайсет? Не, съжалявам, това е невъзможно! Противозаконно е!

Младежът се развеселява:

- Отче, бихте ли казали това и на баща й? Ето онзи, до вратата, с пушката...

преглеждания: 386